Vítame Vás na stránkach potravinárskej akciovej spoločnosti Bell Zvolen, založenej v roku 1999. Hlavnou aktivitou spoločnosti je spracovanie semena repky olejnej a následná výroba jedlého repkového oleja , predávaného pod obchodnou značkou BELL. Dobrú prácu dokladá aj vlastníctvo certifikátu kvality Slovak Gold. Sídlo spoločnosti je na Priemyselnej 6 v Bratislave, ale výrobná prevádzka je na Jesenského 1111/56 vo Zvolene.
©2005 Bell Zvolen a.s., Všetky práva vyhradené! - designed by artworks SERVICES